öka hjärnkapacitet & resultat - Experter från USA rapporterar…

Om du är en patient eller en potentiell patient skulle jag uppmuntra dig att läsa vår hjärnvänliga produktsida för mer information och ta ditt slutliga beslut om vilken produkt du ska köpa. Sammanfattningen är att du bör prova allt minst en gång. Det kan vara några fördelar du inte kan uppnå med en enda produkt, så var tålamod. Men om en produkt inte är åt dig, kan du alltid byta till en annan eller leta efter en annan produkt. Hjärnkraftsprodukter som har testats i vårt labb eller någon annanstans i hjärnkraftsgemenskapen kommer att märkas med en asterisk (*). Stjärnan indikerar en annan produkt, även om vi har hittat några hjärnkraftsprodukter som är ganska användbara för många människor. Som ett resultat av ovanstående har vissa företag utvecklat produkter som inte har en asterisk. Till exempel fungerar en produkt som kallas Brainwave Generator (även känd som Brainwave Retraining Machine) för personer som har hjärnvågor med låg effekt, och som inte har elektroder implanterade i sina hjärnor. Du kan hitta Brainwave Generator på Amazon. Brainpower tillverkar till exempel en produkt som heter Brainwave Booster. Det finns också produkter som endast är inriktade på lågfrekventa hjärnvågor, såsom BrainWave-förstärkaren och Brainwave Trainer.

De senaste recensionerna

Genium

Genium

Mohammed Orr

Genium verkar vara lösningen för mer uppmärksamhet. Detta visar många glädjade användare: Att öka k...