Hút thuốc lá hoàn toàn không có tác dụng? Hay có mẹo nào đó bên trong?

Dưới đây là những sản phẩm tôi đã khuyên nên bỏ thuốc lá. Tôi sẽ chỉ đề cập đến những sản phẩm tôi nghĩ là giá trị nó. Tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy những sản phẩm này sẽ giúp nhiều người hút thuốc. Điều quan trọng nhất là người hút thuốc sẽ không bao giờ có thể bỏ hút thuốc với các sản phẩm này vì chúng không hiệu quả.

Tôi có thể mong đợi gì khi sử dụng sản phẩm?

Sẽ có một khoảng thời gian ban đầu mà bạn sẽ không thể sử dụng các sản phẩm một cách hiệu quả. Điều này sẽ bao gồm tuần đầu tiên, 2 tuần đầu tiên và tháng đầu tiên. Bạn sẽ có thể hút một điếu thuốc mỗi ngày trong ít nhất một ngày, nhưng không quá 10 điếu trong một ngày. Nếu bạn là người hút thuốc, ban đầu bạn có thể cảm thấy nhẹ nhõm và mức độ đau của bạn sẽ giảm trong thời gian này, nhưng các sản phẩm sẽ tiếp tục hoạt động tốt như trước. Tại một số điểm, bạn sẽ cần phải bắt đầu sử dụng lại sản phẩm.

Bạn có phải hút thuốc với các sản phẩm?

Không. Bạn có thể tự do hút thuốc trên internet hoặc ở những nơi khác với các sản phẩm và các sản phẩm không ảnh hưởng đến mức độ nicotine của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Xếp hạng hiện tại

Nikotinoff

Mohammed Orr

Ngày càng có nhiều người say mê nói về sản phẩm này cũng như những thành công liên quan đến việc sử...